Leirin

Om Leirin Skiløyper

 Leirin Skiløyper ble stiftet i 1985 i forbindelse med opparbeidelse av lysløypa fra Valdres Skisenter til Fagernes Lufthavn Leirin. Eier er Skrautvål IL.

Selskapets formål er å koordinere aksjonærenes interesser, utvikle og drive aktivitetsanlegg, herunder innkjøp av løypeprepareringsmaskin og preparering av løyper, servicevirksomhet og markedsføring, samt andre tiltakt som kan fremme fritidsaktiviteter i Nord-Aurdal. Selskapet skal ikke ha til formål å skaffe aksjonæren utbytte. Overskuddet skal anvendes til bruk for selskapets eget formål.

Foto: Egil Heggen

Styret for inneværende år er:

Tormod Dahlen, styreleder

Halvor Skaar, styremedlem

Alexandra Wang,styremedlem

Oddvin Bakkene, styremedlem

Thora Elisabeth Hannås, styremedlem

 

 

 

 

Sponsorer