Leirin

Om Leirin Skiløyper

 Leirin Skiløyper ble stiftet i 1985 i forbindelse med opparbeidelse av lysløypa fra Valdres Skisenter til Fagernes Lufthavn Leirin. Eier er Skrautvål IL.

Selskapets formål er å koordinere aksjonærenes interesser, utvikle og drive aktivitetsanlegg, herunder innkjøp av løypeprepareringsmaskin og preparering av løyper, servicevirksomhet og markedsføring, samt andre tiltakt som kan fremme fritidsaktiviteter i Nord-Aurdal. Selskapet skal ikke ha til formål å skaffe aksjonæren utbytte. Overskuddet skal anvendes til bruk for selskapets eget formål.

Foto: Egil Heggen

Leirin Skiløypers venner

 Årlig sendes det ut giroer til frivillig støtte. Disse sendes alle innbyggere i Skrautvål, Fagernes, Leira og Ulnes. I tillegg sendes den til alle hytteeiere i skiløypenes nærområde.

For å drive selskapet er vi avhengig av at brukerne er med og gir sine bidrag.


Tusenklubben kr 1000,-
(du får lue med tusenklubbmerke, og blir med på trekning av gavekort på kr 1000,- hos Spar Fagernes). Trekning i mai, husk navn og adresse.Bankkontonr. 2070.20.62366
Leirin Skiløypers Venner v/Håkon Bakkene, 2917 Skrautvål

Styret for inneværende år er:

Tormod Dahlen, leder

Trond Vatn, sekretær

Erling Nyhus, kasserer                                

Lars Christian Stensrud, styremedlem

Jon Gladheim, styremedlem

Håkon Olav Bakkene, styremedlem